Winkelwagen

KLACHTEN

Wij zijn pas tevreden als jij dat ook bent! We zijn dan ook blij met alle feedback. Je bent welkom om jouw mening, ervaring en/of opmerkingen te delen met ons. Wij nemen jouw bericht direct in behandeling en streven ernaar om binnen 2 werkdagen inhoudelijk te reageren. Uiterlijk binnen 2 weken ontvang je een reactie van ons.

 

Klachtenprocedure

Indien je producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij je dit bij voorkeur binnen 5 dagen na levering aan ons te melden. Samen met onze klantenservice wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Als je direct duidelijke foto’s meestuurt gaat de afhandeling van een klacht vaak sneller.

Je kunt op 3 manieren een klacht bij ons indienen:

  1. Per mail via klantenservice@psfoodandlifestyle.com
  2. Via het contactformulier op onze website
  3. Via het klachtenformulier van Thuiswinkel.org 

Mochten wij meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op je bericht te reageren dan zullen wij dit binnen de termijn van 2 weken laten weten.

 

Klachten- en geschilprocedure

Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost dan is er sprake van een geschil en is het mogelijk om de geschillencommissie Thuiswinkel in te schakelen. Je kunt na 4 weken na het indienen van een klacht ook direct een geschil indienen bij de commissie.

Kijk voor meer informatie op Thuiswinkel Geschillencommissie en het Europese ODR platform.